Na této stránce bych se chtěl zabývat šachovými záhájeními, které budou podrobně rozepsané i s přehranými partiemi. Doufám že zde naleznete poučení a vaše hra získá na kvalitě.
PÁR VYSVĚTLIVEK:

     Na šachovnici (pravý roh musí být bílý) si označíme z hlediska bílého svislé sloupce odleva do prava písmeny ah a řady od postavení bílého k postavení černého čísly 18.Tím dostaneme pro každé pole přesné označení, jak ukazuje diagram.

     Pro šachové figury se používá značek (v notaci): Král-K, Dáma-D, Věž-V, Střelec-S, Jezdec-J, pěšec-p

     Jsou dva způsoby notace, plná a zkrácená. V plné notaci zapisujeme tah takto: figura, její původní umístění - její nové umístění. Tahem se rozumí vždy tah bílého i černého a každý tah je uveden příslušným pořadovým číslem.

     Důležité značky:
     0-0 - malá rocháda
     0-0-0 - velká rocháda
     + - šach
     x - bere
     ! - silný, dobrý tah
     !! - velmi silný tah
     ? - chyba, slabý tah
     ?? - hrubá chyba
     !? - pozoruhodný, zajímavý tah
     ?! - sporný, pochybný tah

     Zde budou jednotlivé partie zapsány v jednoduché notaci, v níž se uvádí pouze figura, která táhla, a pole, na něž šla (např. 1. e4 e5). Označení malé p u pěšce vynecháváme.
Anglická hra
Holandská obrana
Španělská hra (nedokončeno)

created by ^d; contact me: p1c4@seznam.cz
stories
music
other
vysvětlivky
anglická
holandská
španělská