HOLANDSKÁ OBRANA       1.d2-d4      f7-f5

Je to vedle 2. ... d5 nejstarší odpověď na úvodní tah dámským pěšcem. " První revoluce proti dámskému gambitu," napsal kdysi známý šachový komentátor Tartakover. Ostré zahájení s vyhlídkami pro obě strany. Zejména bývalý mistr světa Michail Botvinnik ukul z holandské nebezpečnou zbraň.

Grunfeld-Torre (Baden-Baden 1925)
1. d4 e6. Řada přívrženců holandské se bojí Stautonova gambitu 1. ... f5 2. e4, a proto volí toto pořadí tahů. Bílý ovšem teď mohl přejít do francouzské 2. e4. 2. Jf3 f5 3. g3 Jf6 4. Sg2 d5. Této výstavbě se říká stonewall, česky kamená zeď. 5. 0-0 Sd6 6. c4 c6 7. Dc2 0-0 8 b3. Velmi silný je Schlechterův tah 8. Sf4! s výměnou černopolých střelců. 8. ... Je4 9. Sb2. Botvinnik v podobných postaveních hrával bílími 9. Sa3, opět s výměnou černopolých sřelců. 9. ... Jd7 10. Je5 Df6! 11. f3? Léčka , která však má díru. Správné bylo 11. Jd3. 11. ... Jxe5! 12. dxe5. Bílý si spočítal že po 12. ... Sxe5 13. Sxe5 Dxe5 vezme jezdce 14. fxe4 a po Dxa1 15. Jc3 chytí černou dámu. Zde ostatně už nemohl dobře uhnout, protože po 12. fxe4 by přišlo Jg4! 13. e5 Dh6 s hrozbou matu na h2 a vidličky na e3. 12. ... Sc5+. To vídeňský velmistr přehlédl. 13. Kh1 Jxg3+! a bílý se vzdal, protože po 14. hxg3 Dh6+ 15. Sh3 dostane Dxh3 mat.

Sveinsson-Jonsson (Island 1958)
1. Jf3 f5 2. d4 e6 3. g3 Jf6 4. Sg2 Se7 5. 0-0 0-0 6. c4 d6 Druhá možnost černého v holandské (vedle kamené stěny) je snažit se o prosazení postupu e5. 7. Jc3 De8 8. Dc2 Dg6 9. e4? Malý omyl, protože teorie doporučuje tento postup po 8. Ve1 (místo 8. Dc2) Dg6. Po 9. ... Jxe4 10. Jxe4 fxe4 11. Vxe4 nelze Dxe4? pro 12. Jh4 se ztrátou dámy. 9. ... Jxe4 10. Jxe4 fxe4 11. Je1 d5! 12. cxd5 exd5 13. Dxc7? bílý si vzal pěšce zpátky. Ale draze to zaplatí. 13. ... Jc6! dáma je v pasti. Hrozí 14. ... Sd6. 14. Sf4. Pokus o záchranu. 14. ... Vf6! 15. Vac1 Sd8. Nestačil. 16. Vxc6 Sxc7 a bílý se vzdal.

Chapman-Halliwell (Ilford 1953)
1. c4 e6 2. Jf3 f5 3. g3 Jf6 4. Sg2 Se7 5. 0-0 0-0 6. d4. Hra přešla do holandské. 6. ... d5 7. c5. Pozičně méněcenný tah, kterým se bílý vzdává tlaku na střed. Správné bylo 7. Jc3 nebo 7. Dc2. 7. ... Je4 8. Je5 Jd7 9. f4 De8 10. Jbd2? Jdxc5! 11. dxc5? Na jiné tahy by měl bílý o pěšce méně. 11. ... Sxc5+ 12. Kh1 Jxg3+! 13. hxg3 Dh5+ a mat příštím tahem. Stejný závěr jao v partii Grunfeld=Torre.

Eduard Lasker-Thomas (Londýn 1912)
1. d4 f5 2. Jf3 e6 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 Se7. Silnější bylo 4. ... d5, aby se bílý nedostal k prosazení tahu e4. 5. Sxf6 Sxf6 6. e4 fxe4 7. Jxe4 b6 8. Sd3 Sb7 9. Je5! 0-0 10. Dh5 De7? Černý viděl, že bílý hrozí 11. Jxf6+ a chtěl pokrýt ohrožený bod braním pěšcem g. Správné však bylo 10. ... Sxe5 11. dxe5 Vfř. 11. Dxh7+!! Oběť dámy za vyštvání soupeřova krále do volného prostoru. 11. ... Kxh7 12. Jxf6+ Kh6. Na 12. ... Kh8 by přišlo 13. Jg6 mat. 13. Jeg4+. Ne však 13. Jfg4+?, protože po 13 ... Kh5 14. Sg6+ Kh4 15. g3+ Kh3 by černý král unikl. 13. ... Kg5 14. h4+ Kf4 15. g3+ Kf3 16. Se2+ Kg2 17. Vh2+ Kg1 18. 0-0-0 mat. Jedinečná oběť dámy. Bílý mohl dát mat ještě dříve 14. f4+! Kxf4 15. g3+ Kf3 16. 0-0 mat.

Abramovič-Botvinnik (Leningrad 1924)
1. d4 f5 2. Jf3 Jf6 3. c4 e6 4. Jc3 b6 5. Sg5 Se7 6. e3. Bílý se vyvíjí jako v dámském gambitu. To je neyávadné, i když tím ovšem holandskou obranu nevyvrátí. 6. ... Sb7 7. Sd3 0-0 8. 0-0 Je4! Holandská je zpravidla boj o pole e4. 9. Sxe7 Dxe7 10. Vc1 Ja6 11. a3 Vf6 12. Da4? Lehkomyslný výlet dámou. Bílý měl myslet na obranu královského křídla a zahrát buď 12. Sxe4 fxe4 13. Je1, nebo 12. Je2. 12. ... Jxc3 13. Vxc3 Sxf3 14. Dxa6. K prohře vede 14. gxf3 pro Vg6+ 15. Kh1 Dg5 s nekrytelným matem. 14. ... Vg6 15. g3 Dg5. Ještě dříve vyhrávalo 15. ... Dh4 a 16. ... Dxh2+! Botvinnik hrál tuto partii ve 13 letech. 16. Vfe1 Dh5 17. e4. Nepomohlo ani 17. Sf1 Vh6 18. h3 Dxh3! nebo 18. h4 g5! 17. ... Dxh2+! a bílý se vzdal. Po 18. Kxh2 přijde Vh6+ 19. Kg1 Vh1 mat.

Portisch-Menvielle (Las Palmas 1972)
1. c4 f5 2. g3 Jf6 3. Sg2 g6 4. d4 Sg7 5. Jc3 0-0 6. Jh3!? Jc6. Jiná a pružnější možnost je 6. ... c6 s dalším 7. ... d6. 7. 0-0 d6 8. d5 Je5 9. b3 Je4. Černý taktizuje na dlouhé uhlopříčně, ale vydává se tím na tenký led. Za úvahu stálo 9. ... e6 10. dxe6 c6. 10. Jxe4 Jf3+ 11. exf3 fxe4 12. Sg5! Černý asi počítal jen s 12. fxe4. 12. ... Sxa1? Nutné bylozahnat střelce tahem 12. ... h6. 13. Dxa1 exf3 14. Ve1! Vf7. Po 14. ... fxg2 by přišlo 15. Sxe7 De8 16. Sxf8 Dxf8 17. Jf4 s převahou bílého. 15. Sf1. Bílý s tempem uvolnil pole pro ústup střelce a má poziční i materiální převahu. 15. ... Df8 16. Dc1 Vf5. Na 16. ... Sd7 přijde 17. Jf4 s dalším 18. Je6. 17. Vxe7 Ve5 18. Vxc7 De8. Černý hledá záchranu v útoku na první řadu bílého, ale tento záměr maďarský velmistr efektně vyvrátí. 19. Sf6! Ve1 20. Jg5! Ne ovšem 20. Dh6?? Vxf1+! 21. Kxf1 De2+ a mat příštím tahem. 20. ... De2. Po 20. ... Vxc1 by přišlo 21. Vg7+ Kf8 22. Jxh7 mat. 21. Dxe1! Originální obranná oběť dámy. 21. ... Dxe1 22. Vxh7 a černý se vzdal. Proti hrozbě 23. Vh8 mat nemá obranu.

Robatsch-Jansa (Soči 1974)
1. c4 f5 2. Jf3 Jf6 3. g3 g6 4 b3. Málo známý, ale dobrý tah. 4. ... Sg7 5. Sb2 0-0 6. Sg2 d6 7. d4 c6 8. 0-0 Kh8. Přirozenější bylo 8. ... Dc7. 9. d5!? Da5 10. Jc3 Jxd5? Černý se chytil do léčky. Správné bylo 10. ... Je4. 11. cxd5 Sxc3 12. Dd2!! Krásný, téměř úlohový tah, tzv. křížová vazba. Černý ztrácí nejméně figuru. 12. ... Dxd5 13. Dxc3+ e5. Na ústupu krále by přišlo ovšem 14. Dg7 mat. 14. Jxe5! a černý se vzal. Musí brát jezdce napadenou dámou a po 15. Dd2 ji ztratí.

Vadasz-Holzl (Mezistátní zápas Maďarsko-Rakousko, Štýrský Hradec 1974)
1. Jf3 g6 2. d4 f5 3. h4!? Maďarská specialita - okamžitý nástup proti královskému křídlu. 3. ... Jf6 4. h5! Jxh5? Nutné bylo brát pěšcem s komlikovanou hrou. 5. Vxh5! Oběť kvality zcela ochromí postavení černého. 5. ... gxh5 6. e4! d6. Po 6. ... fxe4? 7. Je5 by neměl černý obranu proti 8. Dxh5+. 7. Jg5 c6. Dělá místo pro krále. 8. Dxh5+ Kd7 9. Je6! Db6. Černý nemohl brát jezdce pro 10. Dxf5 mat. 10. Jd2 Da5 11. c3 Ja6. Opět nešlo 11. ... Kxe6 pro 12. b4 a černá dáma nemůže ustoupit pro 13. Dxf5 mat. 12. Jc4 Db5 13. Je5+ dxe5 14. Sxb5 cxb5. Po ztrátě dámy se měl černý raději vzdát. 15. Dxf5 Ke8 16. Dh5+ Kd7 17. Dxe5 Vg8 18. Dxb5+! a černý se vzdal.

Flesch-Jansa (1971)
1. c4 f5 2. d4 Jf6 3. Jc3 g6 4. h4!? Sg7 5. e4?! fxe4 6. h5 gxh5! Náš hráč ukazuje, jak se má černý proti "maďarskému náporu" bránit. I zde by bylo špatné 6. ... Jxh5? pro 7. Vxh5! gxh5 8. Dxh5+ s prudkým útokem bílého. 7. Sg5 0-0 8. Sxf6 Vxf6. Vznikla nezvyklá pozice s šancemi pro obě strany. Bílý měl teď hrát 9. d5 s dalším Jxe4. 9. Jxe4? To ztrácí několik temp a iniciativu. 9. ... Ve6! 10. Dc2 Jc6! 11. 0-0-0 Jb4 12. De2? Nutné bylo Db3, stejně ovšem již s převahou černého. 12. ... d5! 13. Dxh5 Vh6! a bílý se před těžkými ztrátami materiálu vzdal.

Réti-Euwe (Amsterodam 1920)
1. d4 f5 2. e4. Stauntonův gambit, velmi obávaná zbraň bílého. Není vyvrácením holandské, ale černý se musí připravit na dlouhou a obtížnou obranu. 2. ... fxe4 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 g6 5. f3 exf3 6. Jxf3 Sg7 7. Sd3 c5? Správné bylo 7. ... d5. 8. d5 Db6 9. Dd2! Dxb2? Černý se řítí do záhuby. Jeho tah je vlastně léčka, avšak nedopočítal ji až do konce. 10. Vb1 Jxd5. Na to černý spoléhal. Po 11. Vxb2 Sxc3 by získal dámu zpět a měl by o tři pěšce víc. Nešlo ostatně dobře 10. ... Da3 pro 11. Jb5 Dxa2 12. 0-0 a černá dáma neunikne. 11. Jxd5!! Oběť dvou věží ve stylu "nesmrtelné partie" Anderssen-Kieseritzki. 11. ... Dxb1+ 12. Kf2 Dxh1 13. Sxe7 d6. Černý uvízl v matové síti. 14. Sxd6 Jc6 15. Sb5 Sd7 16. Sxc6 bxc6 17. De2+ a černý se vzdal. Po 17. ... Kd8 přijde 18. Se7+ Kc8 19. Da6+ Kb8 20. Sd6 mat.

Troger-Tal (Hamburg 1960)
1. d4 f5 2. e4 fxe4 3. Jc3 Jf6 4. Sg5. Snad ještě nebezpečnější je 4. f3, např. d5 5. Sg5 Sf5 6. fxe4 dxe4 7. Sc4 s obtížnou hrou černého. Pro černého je po 4. f3 nejlepší exf3 5. Jxf3 g6. 4. ... Jc6 5. d5 Je5 6. Dd4 Jf7 7. Sxf6. V partii Katětov-Simagin, zápas Praha vers. Moskva 1946, se hrálo 7. Sh4!? g5!? 8. Sg3 Sg7 9. Jxe4 0-0, ale k tomu je potřeba mít velmi silné nervy. 7. ... exf6 8. Jxe4 Se7 9. 0-0-0 0-0 10. g4 d6 11. h3 c5! 12. dxc6 e.p.? Krok z cesty. Po 12. Dd2 mohl být bílý spokojen. 12. ... bxc6 13. Jg3 Da5 14. De4 Je5 15. f4? d5! 16. De1 Dxa2! A je po partii. 17. fxe5 Da1+ 18. Kd2 Sb4+ 19. Ke2 Dxb2 20. Vd2 Dxe5+ 21. Kd1 Da1+ a bílý se vzdal. Po 22. Ke2 ovšem přijde Ve8+.

Tartakover-Mieses (Baden-Baden 1925)
1. d4 f5 2. e4 fxe4 3. Jc3 Jf6 4. g4!? Ostrý postup známý jž z minulého století, ale dodnes ne plně prozkoumaný. Do takových tahů, kterými člověk za sebou spálí všechny mosty, se každému nechce. 4. ... d5? Nutné bylo h6. 5. g5 Jg8 6. f3 exf3 7. Dxf3 e6. Teď bude černý umačkán. Lepší bylo 7. ... Jc6 8. Se3 e5 s určitou protihrou. 8. Sd3 g6. Hrozilo jak 9. Dh5+, tak 9. g6. 9. Jge2 De7 10. Sf4 c6 11. Se5 Sg7 12. Dg3 Ja6 13. 0-0 Sd7 14. Sd6 Dd8 15. Df4 a černý se vzdal. Proti matu na sloupci f nemá obranu.

created by ^d; contact me: p1c4@seznam.cz
stories
music
other
vysvětlivky
anglická
holandská
španělská