ANGLICKÁ HRA       1.c2-c4

V poslední době se často vyskytuje na turnajích. Bílý tímto začátkem může vyloučit Nimcovičovu indickou, královskou indickou a některá další zahájení. Musí být ovšem připraven na řadu možných odpovědí čeného.

Doroškevič-Tukmakov (Riga 1970)
1. c4 e5. Tím vlastně vzniká sicilská hra s obrácenými barvami a s tempem navíc pro bílého. 2. Jc3 Jc6 3.Jf3 f5 4. d4 e4 5. Sg5 Jf6 6. d5? Krok na bludnou cestu. Správně 6. Jd2 Jxd4 7. Jdxe4! nebo 6. ... h6 7. Sxf6 Dxf6 8. e3 s dalším 9. f3, v obou případech s určitou výhodou bílého. 6. ... exf3 7. dxc6 fxg2 8. cxd7+? Po správném 8. Sxg2 bxc6 by měl černý o pěšce víc. Bílý zřejmě počítal jen s odpovědí 8. ... Sxd7. 8. ... Jxd7!! a bílý se vzdal. Po 9. Sxd8 gxh1D bude mít o věž méně a na 9.Sxg2 přijde Dxg5.

Petrosjan-Ree (Wijk aan Zee 1974)
1. c4 e5 2. Jc3 Jf6 3. Jf3 Jc6 4. g3 Sb4. Po starším pokračování 4. ... d5 5. cxd5 Jxd5 6. Sg2 by vznikla dračí varianta sicilské s obrácenými barvami. 5. Jd5. Hraje se i klidné 5. Sg2 s dalším 6. 0-0. 5. ... Jxd5? Správné je 5. ... e4. 6. cxd5 e4? Teď je však postup pěšce úplně špatný. Ovšem po ústupu jezdce by bílý bral 8. Jxe5. 7. dxc6 exf3 8. Db3! a černý se vzdal. Mohlo následovat 8. ... De7 9. a3 a po ústupu střelce 10. cxb7 se ziskem figury.

Craddock-Mieses (Londýn 1939)
1. c4 e5 2. Jc3 Jc6 3. g3 Jf6 4. Sg2 Sb4 5. e3. I zde přicházelo v úvahu 5. Jd5. 5. ... d6. Objektivně lepší bylo napřed vyměnit 5. ... Sxc3. 6. Jge2 Sg4 7. Db3? Správné je 7. Jd5! 7. ... Vb8! Nepřímé krytí střelce; hrozilo 8. Sxc6+. Ale tah je zároveň spojen s geniální léčkou, do které bílý spadne po hlavě. 8. Jd5 Sc5 9. Jxf6+? Dxf6! 10. Sxc6+? bxc6 11. Dxb8+? Bílý se mohl ještě vrátit dámou na d1 a zabránit okamžité katastrofě. 11. ... Kd7 12. Dxh8 Df3! S dvojitou matovou hrozbou Dxe2 a Dxh1. Nepomůže 13. 0-0 pro Sh3 s nekrytelným matem. 13. Kd1 Dxe2+ 14. Kc2 Dxc4+ 15. Kb1 Dd3 mat.

Robatsch-Boey (Šachová olympiáda Nica 1974)
1. c4 Jc6 2. Jc3 e5 3. g3 g6 4. Sg2 sg7 5. e3 Jge7 6. Jge2 0-0 7. 0-0 d6 8. d3 Se6 9. Jd5 Dd7 10. Vb1 Jd8 11. b4 Jc8? Černý hrál zahájení jako zavřenou sicilskou s obrácenými barvami. Logické a důsledné bylo 11. ... c6. 12. b5 c6 13. Jdc3 d5 14. Sa3 Ve8 15. bxc6 bxc6 16. Da4 dxc4 17. dxc4 Dd3? Skok do záhuby. 18. Vfd1! Dxc4 19. Da5! a černý se vzdal, protože nemá obranu proti hrozbě 20. Vb4 s chycením dámy.

Griffith-Brainin (Hampstead 1943)
1. c4 Jf6 2. Jc3 e6 3. e4. Pokračování, které vylučuje Nimcovičovu indickou obranu. Jeho autorem je Nimcovič! 3. ... d5. Dobré je i 3. ... c5. 4. e5 d4. špatné je 4. ... Je4? 5. Jxe4 dxe4 6. Dg4 Dd4 7. Jf3 a bílý získá pěšce. 5. exf6 dxc3 6. bxc3 Dxf6 7. d4 c5 8. g3. Obvyklé je 8. Jf3. 8. ... cxd4? Černý se chytil do léčky. Správné bylo 8. ... Jc6! 9. Jf3 cxd4 10. Sg5 se zápletkami. 9. cxd4 Sb4+ 10. Sd2 Dxd4? Tuto kombinaci černý nedopočítal až do konce. 11. Sxb4 De4+ 12. Se2 Dxh1. Možná že teď černý očekával kapitulaci bílého. Toho to ovšem ani nenapadlo. 13. Dd6! Hrozí 14. De7 mat. Po 13. ... Dxg1+ 14. Kd2 dostane černý mat nebo ztratí dámu. 13. ... Jc6 14. Sf3! Jxb4 15. 0-0-0! a černý se vzdal. Hrozícímu matu na d8 může zabránit jen tahem f6 a pak si bílý vezme dámu.

Bílý-Černý
1. c4 Jf6 2. Jc3 e6 3. e4 d5 4. cxd5. Výměna je ještě silnější 4. e5. 4. ... exd5 5. e5 d4. Zde je docela dobré 5. ... Je4, protože po 6. Jxe4 dxe4 7.Da4+ Jc6 8. Dxe4 Dd4! má černý za obětovaného pěšce velmi dobrou hru. Povšiměte si rozdílu mezi touto variantou a obdobným pokračováním v minulé partii. 6. exf6 dxc3 7. Sb5+! c6. Ovšem ne 7. ... Sd7? pro 8. De2+. 8. De2+ Se6 9. Sc4 Dxf6. Braní na b2 nebo na d2 je nebezpečné, protože by tím černý přenechal bílému velký náskok ve vývinu a útok. 10. dxc3 Sc5 11. Sxe6 fxe6? Nedomyšlená léčka. Nutné bylo 11. ... Dxe6 12. Sxe6+ fxe6 s lepší koncovkou bílého. 12. Dh5+ Dg6 13. Dxc5 Dxg2. To měla být pointa. 14. Dh5+! g6 15. Df3 a černý se vzdal, protože je o figuru chudší.

Réti-Grau (Šachová olympiáda Londýn 1927)
1. c4 c5 2. Jf3 Jf6 3. d4 d5 4. cxd5 cxd4 5. Dxd4 Dxd5 6. Jc3 Dxd4 7. Jxd4 a6 8. g3 e5 9. Jb3 Jc6. Přestože byly vyměněny dámy, má bílý zřetelnou výhodu. Zde stálo za úvahu 9. ... Sd7 10. Sg2 Sc6. 10. Sg2 Sd7 11. 0-0 Se7. Vzhledem ke slabosti bodu d5 bylo lepší opatrné 11. ... h6. 12. Sg5! 0-0 13. Vfd1. Hrozí získat figuru 14. Sxf6 Sxf6 15. Vxd7. 13. ... Vfd8 14. Sxf6 gxf6. Po braní střelcem by přišlo 15. Jc5! Sc8 16. Jd5 s převahou bílého. 15. Jd5! Hrozí 16. Jb6. 15. ... Vab8 16. Jc5! Kf8? Po 16. ... Sxc5 by ovšem přišlo 17. Jxf6+ a dalším 18. Jxd7. Ještě nejmenším zlem pro černého bylo smířit se se ztrátou pěšce b7 tahem 16. ... Se6 17. Jxe7+ s dalším braním pěšce. 17. Jxf6! a černý se vzdal. Kromě pěšce ztratí ještě nejméně kvalitu.

Mayel-Botvinnik (Leningrad 1938)
1. c4 Jf6 2. Jc3 e6 3. e4 c5. Asi nejlepší odpověď černého. 4. f4. Nepříliš dobrý tah. Po 4. Jf3 Jc6 5. d4 cxd4 6. Jxd4 Sb4! stojí černý dobře. Zajímavá, ale ne zcela jasná je oběť pěšce po 4. e5 Jg8 5. Jf3 Jc6 6. d4!? cxd4 7. Jxd4 Jxe5 8. Sf4. 4. ... Jc6 5. Jf3 d5 6. e5 Jg4 7. cxd5 exd5 8. Db3? Bílý sehrál zahájení originálně, ale špatně a stál hůř. Po této chybě brzy prohraje. 8. ... Jb4 9. a3 c4 10. Da4+ Sd7 11. Dd1 Db6! Hrozí mat na f2 a tomu nelze zabránit. Po 12. De2 přijde pohroma z druhé strany 12. ... Jd3+ 13. Kd1 Db3 mat. Bílý se vzdal.

Rajčevič-Alster (Teesside 1973)
1. c4 g6 2. Jc3 Sg7 3. g3 c5 4. Sg2 Jc6 5. e4 d6 6. Jge2 Sd7 7. 0-0. S tím mohl bílý ještě počkat a pokračovat 7. Vb1 a dalším 8. a3 a 9. b4. 7. ... Dc8!? 8. Jf4?! Takovou poctu si úmysl černého vyměnit střelce tahem Sh3 nezasloužil. 8. ... Jd4 9. d3 Vb8 10. a4? Teď nebude mít bílý vyhlídky ani na dámském křídle. Lepší bylo 10. Vb1. 10. ... Jf6 11. Vb1 h5! Černý může hrát i bez rochády. 12. Jcd5. Lepší bylo 12. h4. 12. ... Jg4! Stojíš-li lépe, vyhýbej se výměnám figur, učil kdysi Alechin. 13. h3 Je5 14. Je3? Prohrává. Ale i po jiných tazích stál bílý špatně. 14. ... Sh6! 15. Kh2 h4! Po otevření sloupce h se pozice bílého rychle zhroutí. 16. Jed5 hxg3+ 17. fxg3 Sxf4 18. Vxf4. Po 18. Jxf4 následuje Sg4! s dalším g5 a pak Sxh3. 18. ... g5! Po 18. ... Sxh3 19. Vh4 by bílý zabránil nejhoršímu. 19. Vf5. Jinak přijde 19. ... Sxh3 s rychlým matem. 19. ... Sxf5 20. exf5 Dxf5 21. Se3 Jef3+ 22. Sxf3 Jxf3+ 23. Kg2 Vxh3! 24. Dxf3 Vh2+ a bílý se vzdal.

created by ^d; contact me: p1c4@seznam.cz
stories
music
other
vysvětlivky
anglická
holandská
španělská